Logo
Contact
spacer
photo/thumb_292.jpg
Vissersnetten in Bretagne >foto Annemarie Geleijnse
MSC-vis inderdaad duurzamer
22-08-2012
Een groot wetenschappelijk onderzoek heeft bevestigd dat vis met het MSC-keurmerk uit gezonde visbestanden komt die goed worden beheerd. Aan het onderzoek hebben onafhankelijke wetenschappers van verschillende universiteiten over de hele wereld en visserij-experts van MSC meegedaan. Zij vergeleken de vangstgegevens, gegevens over visserijdruk en grootte van 45 MSC gecertificeerde en 177 niet-gecertificeerde visbestanden. De MSC-bestanden scoorden gemiddeld beter.

De voorwaarden waaraan houders van het keurmerk moeten voldoen gaan onder meer over gebruik van onschadelijk vistuig en bescherming van het ecosysteem. MSC heeft twee standaarden: een voor duurzame visserij en een voor traceerbaarheid in de visketen. Het aantal MSC-gecertificeerde bedrijven groeit. De meeste zijn moderne en goed uitgeruste bedrijven in westerse landen, terwijl de helft van alle visproducten ter wereld uit ontwikkelingslanden komt.

Critici van het MSC-programma zeggen dat kleine vissers in ontwikkelingslanden nooit kunnen voldoen aan de hoge eisen en het onderspit zullen delven. De onderzoekers wijzen erop dat een wereldwijde duurzame visserij alleen bereikt kan worden als ook de kleine en traditionele vissers erbij betrokken worden.
MSC heeft een speciaal programma dat vissers uit ontwikkelingslanden kansen moet bieden op de duurzame markt.
(RvH)

Lees hier het onderzoeksrapport
spacer