Logo
Contact
spacer
Twee voor twaalf voor eenderde kottervissers
19-10-2010
Grofweg een derde van de kottervissers zal op termijn verdwijnen omdat de bedrijven noodzakelijke investeringen in een duurzame bedrijfsvoering niet kunnen financieren, zegt Kees Taal van het Wageningse Onderzoeksinstituut LEI. Terwijl volgens hem de perspectieven goed zijn. 'Er is meer vis, de quota stijgen en de mogelijkheden om te besparen op brandstof zijn veelbelovend.' Door de economische crisis zijn de banken echter terughoudend, aldus de wetenschapper. 'De zwakste kotterbedrijven krijgen daardoor geen financiering. Terwijl zelfs het slechtste scenario nog perspectieven biedt voor alle partijen.'

Taal is een van de opstellers van de jaarlijkse LEI-rapportage over de Nederlandse visserij Visserij in cijfers. Uit het deze week verschenen rapport, gebaseerd op een representatieve steekproef in de sector, blijkt dat de helft van de kottervissers vorig jaar verlies leed. Veel kotterbedrijven eindigen al jaren in de rode cijfers. 'Ze zijn inmiddels totaal uitgehold', aldus Taal. Ze verdienen te weinig door gebrek aan voldoende quota, stijgende olieprijzen, dalende marktprijzen en een relatief hoog brandstofverbruik. Met steun van de Nederlandse regering en het Visserij Innovatie Platform investeert een aantal Nederlandse kottereigenaren in vernieuwingen. Een voorbeeld is de pulswing, een vistuig dat grote kotters brandstofbesparingen tot 60 procent oplevert en ook milieuvriendelijker is. Een deel van de verliesgevende kotters heeft daar niet op tijd op kunnen inhaken.

Banken
Kees Taal heeft de banken voorgesteld om 'in alle redelijkheid' om de tafel te gaan zitten om de mogelijkheden te bespreken. 'Als je kiest voor de status quo, blijf je achter bij noodzakelijke vernieuwingen en kun je het wel vergeten'.
De vangst van de kottervisserij, over het algemeen familiebedrijven, bestaat hoofdzakelijk uit tong en schol en steeds vaker ook uit mul en rode poon. Er zijn 275 kotterbedrijven onder Nederlandse vlag, waarvan vijf bedrijven drie schepen of meer hebben. De omvang van de vloot is de afgelopen jaren redelijk stabiel gebleven na twee grote saneringsrondes. Van schaalvergroting is volgens Taal voorlopig geen sprake.

Rineke van Houten
spacer