Logo
Contact
spacer
Proef met duurzaam palingbeheer
01-09-2010
In de Friese wateren is een proef begonnen die moet uitwijzen of duurzame visserij op paling per regio mogelijk is.
Het project is opgezet na onderzoek in opdracht van het ministerie van LNV en uitgewerkt in overleg met de vissers. Volgens de onderzoekers is duurzame visserij op paling mogelijk als per uitgezette glasaal minstens 15 gram schieraal naar zee kan zwemmen om te paaien. De proef moet uitwijzen of dat mogelijk is.
Nederland streeft naar een gedecentraliseerd beheer van de aalvisserij, dus per regio verschillend.
Nu mag drie maanden per jaar niet op paling gevist worden om de paling rustig te laten groeien voordat hij de zee opzoekt om te paaien. De visserijstop is een strop voor de branche. De pilot die nu gestart is, biedt misschien perspectieven om de seizoenssluiting op te heffen.
Of het experiment leidt tot decentraal aalbeheer in alle regio's, hangt volgens de onderzoekers af van een groot aantal randvoorwaarden. Een daarvan is goedkeuring door de Europese Commissie.
De proef loopt tot begin 2012.
spacer